CDA verkiezingscongres Barneveld

Een vijftal CDA leden uit Maassluis heeft zaterdag het CDA congres bezocht in Barneveld. In de ochtend hebben ze diverse deelsessies bezocht en gestemd over amendementen op het verkiezingsprogramma. Na de lunch hield voorzitter Ruth Peetoom een speech en is het verkiezingsprogramma vastgesteld.
Na diverse leuke filmpjes en korte speeches, hield Sybrand Buma een inspirerende speech als aftrap voor de verkiezingen. Voor meer informatie over de speech, kijk dan op www.cda.nl.
Het was een inspirerende dag, met leuke gesprekken!

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst CDA Maassluis met Arjan Erkel en Karin Zwinkels

Op woensdag 11 januari houdt het CDA Maassluis een Nieuwjaarsbijeenkomst

Plaats: De Drukkerij, Dr. Kuyperkade 27c, Maassluis
Datum: 11 januari 2017
Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur

Als speciale gasten ontvangen wij Arjan Erkel en Karin Zwinkels, allebei staan ze op de CDA kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamer verkiezingen.

Winnaar kleurplatenwedstrijd Furieade

Vanuit de tientallen kleurplaten is de kleurplaat van Joëlle de Baan de winnende kleurplaat geworden.

Uit handen van Kees Pleijsier heeft Joëlle  haar verdiende prijs in ontvangst genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnende kleurplaat:

Inbreng begroting 2017 - tweede termijn

Voorzitter,

Gisteren is het CDA Maassluis met u door de begroting heen gelopen door ons verstand en ons hart te volgen. We hebben ons daarbij niet alleen gericht op het zichtbare maar ook ingezet op dat wat het oog niet direct ziet maar het hart wel raakt. Gericht op volgend jaar en op de toekomst.

Inbreng CDA Maassluis begroting 2017

Maassluis

De wereld kijkt vol verwachting uit wie er vannacht tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen. De harten van de kinderen in het land, en misschien wel het meest in Maassluis, kloppen op hun beurt vol verwachting over de komst van Sinterklaas. En ons hart klopt met bijna net zo veel verwachting over wat deze begrotingsbehandeling brengt.

Het CDA Maassluis wil u meenemen door de begroting en dat doen we niet alleen door ons verstand maar ook ons hart te volgen. Door niet alleen op het zichtbare te focussen maar ook in te zetten op wat het oog niet direct ziet. Niet alleen gericht op het nu, maar ook op de toekomst.

Subscribe to Front page feed