John Scheerstra overleden

Ons bereikte het verdrietige bericht dat oud-wethouder van Maassluis John Scheerstra is overleden. In het verleden werkten we samen met John in diverse verhoudingen als wethouder en als fractievoorzitter van de VVD Maassluis. We hebben John leren kennen als een betrokken en bevlogen politicus die zich altijd inzette voor Maassluis en haar inwoners.

Tweede Kamer motie Zorg rond zwangerschap en geboorte

In de laatste vergadering voor het reces is een motie van de Tweede Kamerleden Agnes Wolbert (PvdA) en Hanke Bruins Slot (CDA) over de geboortezorg in het Fransiscus Gasthuis & Vlietland unaniem aangenomen.

Inbreng Kadernota 2017-2020

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2017-2020 sprak fractievoorzitter Corine Bronsveld in de eerste termijn de volgende tekst uit:

Hoe gaan we met elkaar 2,2 miljoen euro tekort ombuigen naar een solide begroting? Hoe kunnen we met minder geld toch blijven investeren in inwoners, in de samenleving, in de stad. Wat het CDA Maassluis betreft doen we dit met elkaar. Door inwoners, verenigingen en bedrijven in hun kracht te zetten en waar mogelijk nog meer met elkaar te verbinden.

Tags:

Artikel 51 vragen Monstersche Sluis

Op 26 mei 2016 stelde de fractie van CDA Maassluis tezamen met de PvdA en D66 via artikel 51 vragen het volgende aan de orde:

Maandag bereikte ons het bericht dat u en het Hoogheemraadschap van Delfland de stichting Monstersche Sluis hebben laten weten geen machtiging te verlenen voor het aanvragen van een provinciale subsidie ten behoeve van het openstellen van de Monstersche Sluis. De stichting is al jaren bezig om de Monstersche Sluis, een Rijksmonument uit 1604, weer in ere te herstellen door deze weer als schutsluis te laten functioneren. Daarmee kan er een impuls aan onze prachtige historische binnenstad wordt gegeven, ook op het toeristische vlak.

Hij komt, hij komt!

Het CDA Maassluis is heel enthousiast dat de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar in Maassluis wordt georganiseerd.

De wens leefde al een aantal jaar en wat is het dan een feest dat vandaag bekend is gemaakt dat de goedheiligman positief heeft gereageerd op de uitnodiging van de gemeenteraad van Maasslsuis.

Subscribe to Front page feed