Winnaar kleurplatenwedstrijd Furieade

Vanuit de tientallen kleurplaten is de kleurplaat van Joëlle de Baan de winnende kleurplaat geworden.

Uit handen van Kees Pleijsier heeft Joëlle  haar verdiende prijs in ontvangst genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnende kleurplaat:

Inbreng begroting 2017 - tweede termijn

Voorzitter,

Gisteren is het CDA Maassluis met u door de begroting heen gelopen door ons verstand en ons hart te volgen. We hebben ons daarbij niet alleen gericht op het zichtbare maar ook ingezet op dat wat het oog niet direct ziet maar het hart wel raakt. Gericht op volgend jaar en op de toekomst.

Inbreng CDA Maassluis begroting 2017

Maassluis

De wereld kijkt vol verwachting uit wie er vannacht tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen. De harten van de kinderen in het land, en misschien wel het meest in Maassluis, kloppen op hun beurt vol verwachting over de komst van Sinterklaas. En ons hart klopt met bijna net zo veel verwachting over wat deze begrotingsbehandeling brengt.

Het CDA Maassluis wil u meenemen door de begroting en dat doen we niet alleen door ons verstand maar ook ons hart te volgen. Door niet alleen op het zichtbare te focussen maar ook in te zetten op wat het oog niet direct ziet. Niet alleen gericht op het nu, maar ook op de toekomst.

Onderwijs in Maassluis

Vele organisaties zijn betrokken bij het onderwijs van de kinderen in Maassluis. Van kinderopvang en peuterspeelzaal, tot basisschool en later het voortgezet onderwijs. Organisaties die zelfstandig veel werk verzetten om het beste uit onze kinderen te halen en hiernaast samenwerken bij overdracht. Natuurlijk als kinderen doorstromen van de ene naar de andere school, maar ook op het moment dat het minder goed gaat met een kind en meer ondersteuning nodig is.

Hoewel de gemeente bij het onderwijs zelf niet inhoudelijk betrokken is, neemt dit niet weg dat de gemeente wel een rol heeft en deze ook actief oppakt als het gaat om goed onderwijs en het ontwikkelen van talenten. Het CDA Maassluis en D66 vinden onderwijs, net als zoveel partijen, belangrijk en vinden dat het goed is dat we met elkaar gaan kijken of we samen het onderwijs in Maassluis nog aantrekkelijker en beter kunnen maken.  

Tags:

Nachtelijke sluiting spoedeisendehulp Vlietland

Naar aanleiding van een e-mailvraag van het CDA Maassluis en een mondelinge vraag aan de wethouder over de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp bij de locatie Franciscus Vlietland heeft het college de volgende eerste reactie gegeven.

Het College is over de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp vandaag per brief geïnformeerd. De brief treft u bijgaand aan. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Subscribe to Front page feed