Nachtelijke sluiting spoedeisendehulp Vlietland

Naar aanleiding van een e-mailvraag van het CDA Maassluis en een mondelinge vraag aan de wethouder over de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp bij de locatie Franciscus Vlietland heeft het college de volgende eerste reactie gegeven.

Het College is over de nachtelijke sluiting van de spoedeisende hulp vandaag per brief geïnformeerd. De brief treft u bijgaand aan. Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Inbreng debat gebeurtenissen Burgemeesterswijk

In de eerste termijn van het debat over de gebeurtenissen in de Burgemeesterswijk sprak onze fractievoorzitter Corine Bronsveld de volgende tekst uit.

Voorzitter,

Het CDA Maassluis vindt het pijnlijk en onacceptabel dat de leefbaarheid in het burgemeestersplantsoen de afgelopen weken zo onder druk is komen te staan dat noodmaatregelen noodzakelijk zijn. Pijnlijk omdat iedereen zich in Maassluis veilig moet voelen: in onze stad, in de wijk en zeker, zeker in je eigen huis. Het is onacceptabel dat onze bewoners in dit deel van de burgemeesterswijk deze basiszekerheid waarop iedereen moet kunnen rekenen, niet meer voelen. 

Tags:

Inbreng debat exploitatie Koningshof

Onderstaande tekst heeft fractievoorzitter Corine Bronsveld uitgesproken in het debat exploitatie Koningshof.

Voorzitter, 

Exploitatie Koningshof is het onderwerp op de agenda. Alleen, zonder de verantwoordelijk wethouder achter de College tafel kan een inhoudelijk debat niet plaatsvinden. Na een stevige vragenronde vorige week over de koningshof in de commissie staan wij nu, een week later, met een lege wethouder stoel en een afgeslankte coalitie in deze raadszaal. 

Tags:

PvdA, CDA en VVD teleurgesteld en verbaasd over terugtrekken Verenigde Senioren Partij

Met teleurstelling en verbazing hebben PvdA, CDA en VVD kennis genomen van het besluit van de Verenigde Senioren Partij om te breken met de coalitie in Maassluis. In de afgelopen jaren hebben we als coalitie goed samengewerkt en we herkennen ons niet in het beeld dat de Verenigde Senioren Partij vandaag schetst.

Integraal Kindcentrum Ichthus feestelijk geopend

Vanmorgen is het Integraal Kindcentrum Ichthus aan de Steenen Dijkck in Maassluis feestelijk geopend.

In het IKC Ichthus worden opvang en onderwijs op elkaar afgestemd en zo gewerkt aan een versterking van de doorgaande leer- en ontwikkellijn.

Tags:

Subscribe to Front page feed