CDA Maassluis feliciteert de gedecoreerden

Op woensdag 26 april 2017 vond de jaarlijkse lintjesregen plaats. In Maassluis zijn 15 mensen onderscheiden, waarvan 13 Maassluizers in de Groote Kerk de versierselen kregen uitgereikt.

Bijzonder voor het CDA Maassluis zijn de onderscheidingen voor onze leden Jaap Poldervaart (voorzitter) en Mia van Haaren.

 

Verder kregen de volgende inwoners van Maassluis een onderscheiding:

Antwoorden op schriftelijke vragen over mensen in armoede en schulden

Naar aanleiding van een aantal positieve berichten in de media over een nieuwe methodiek gericht op mensen in armoede en schulden, namelijk Mobility Mentoring, heeft de fractie van het CDA Maassluis op 21 maart 2017 vragen gesteld over dit onderwerp.

Onderstaand vindt u de vragen en de antwoorden van het College:

1. Is het College bekend met de Amerikaanse methode Mobility Mentoring?

Ja, deze methode is bekend bij het college.

Gemeenteraad stemt in met investeringen in zwembad Dol-fijn

Dinsdagavond 11 april heeft de voltallige gemeenteraad ingestemd met een investeringsvoorstel om de aantrekkelijkheid van het zwembad Dol-fijn een impuls te geven. Hierdoor wordt het mogelijk voor het zwembad om onder andere diverse energiemaatregelen uit te voeren en de glijbaan te vernieuwen. Het CDA Maassluis had eerder gevraagd de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en uit te werken. 

CDA Maassluis stemt in met openstellen InBlik voor jongerenwerk

Het CDA Maassluis heeft dinsdagavond 11 april ingestemd met het openstellen van InBlik voor locatiegebonden jongerenwerk. De invulling van de uren en activiteiten voor al onze jongeren zal door E25 met alle partijen in overleg worden ingevuld. Voor de huidige uren die Myosotis op dit moment gebruik maakt van InBlik zal gezocht worden naar een oplossing waarbij gecombineerd, maar niet gelijktijdig gebruik van InBlik voorop staat.

De Onderwijsprijs komt er!

Op donderdag 5 oktober wordt de eerste onderwijsprijs uitgereikt. Deze stimuleringsprijs, een idee van het CDA Maassluis, wordt in het leven geroepen om talenten in het zonnetje te zetten.

Het gaat hierbij niet alleen om de leerling met de hoogste cijfers, maar ook om andere talenten, zoals sociale vaardigheden.

Bij dit initiatief zijn alle scholen van Maassluis betrokken en de prijs zal in 5 categoriën uitgereikt worden te weten: Basis-, Voortgezet- en Beroepsonderwijs, onderwijspersoneel en overige betrokkenen.

Subscribe to Front page feed